Mẫu thang dây cứu hộ thoát hiểm – TCHTH006

937f929d420ab20a5c9d96a1ab9e2021_L Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm: dùng cho nhân viên cứu hoả, dùng thoát hiểm trong tình huống cháy nổ xảy ra và trong trường hợp khẩn cấp phù hợp cho những hộ gia đình sống tại chung cư từ tầng 10 trở xuống. Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang

Mẫu thang dây cứu hộ thoát hiểm – TCHTH003

f3ad4a234535b69ec9bf916a25462992_L Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm: dùng cho nhân viên cứu hoả, dùng thoát hiểm trong tình huống cháy nổ xảy ra và trong trường hợp khẩn cấp. Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm  được thiết kế có thể xếp gọn nhẹ khi có hỏa hoạn móc

Mẫu thang dây cứu hộ thoát hiểm – TCHTH004

0e17febd522cd9389b04ce5c00f25aec_L Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm: dùng cho nhân viên cứu hoả, dùng thoát hiểm trong tình huống cháy nổ xảy ra và trong trường hợp khẩn cấp. Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm  được thiết kế có thể xếp gọn nhẹ khi có hỏa hoạn móc

Mẫu thang dây cứu hộ thoát hiểm – TCHTH005

5ab529a5ebdeee2caf2312423d91adb3_L Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm: dùng cho nhân viên cứu hoả, dùng thoát hiểm trong tình huống cháy nổ xảy ra và trong trường hợp khẩn cấp. Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm  được thiết kế có thể xếp gọn nhẹ khi có hỏa hoạn móc

Mẫu thang dây cứu hộ thoát hiểm – TCHTH008

Mẫu thang dây cứu hộ thoát hiểm – TCHTH001

e0b863f873638efa81a0f8773b39882d_L Thông số kỹ thuật: Độ dài: Tùy theo đặt hàng 4m/7m/8m/15m…. Bậc gỗ cứng, bền chắc Số bậc chống lật: 2 Số  bậc cao su: 4 Khoảng cách giữa các bậc: 300-350mm Dây bằng sợi malina Φ20mm bền chắc Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008, mới 100%, sản xuất 2012. Những kích thước thông

Mẫu thang dây cứu hộ thoát hiểm – TCHTH002

cef09c4dc3d0d8d265ab7ea9482b510d_L Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm: dùng cho nhân viên cứu hoả, dùng thoát hiểm trong tình huống cháy nổ xảy ra và trong trường hợp khẩn cấp. Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm  được thiết kế có thể xếp gọn nhẹ khi có hỏa hoạn móc

Mẫu thang dây cứu hộ thoát hiểm – TCHTH007


Thang Dây Thoát Hiểm – Thang Dây – Thang Dây Cứu Hộ – Cửa Hàng Thang Dây